Wyszukiwarka Mp3
Jaka to melodia? Kto to śpiewa?
Polskie piosenki
Najlepsze quizy muzyczne

Informacja o stronie

Ta strona jest wyszukiwarką muzyczną. Nie przechowujemy ani nie udostępniamy żadnych plików mp3 i innych materiałów na naszym serwerze.
Konwertowanie pobieranych plików odbywa się za pośrednictwem innych stron. Reklama wyświetlana podczas konwertowania również nie pochodzi z naszej strony.
W Polsce, ale także np. w Austrii i Holandii dozwolone jest ściąganie (o ile nie jest związane z jednoczesnym udostępnianiem) już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Za utwór rozpowszechniony należy uznać utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Dla spełnienia wymogu rozpowszechnienia w przypadku dozwolonego użytku, polegającego na ściąganiu utworu, nie jest konieczna zgoda autora na pobieranie jego utworu. Konieczne jest, by utwór za zgodą autora stał się dostępny publicznie, a więc np. został nadany w audycji radiowej lub telewizyjnej, wprowadzony do sprzedaży, wykonany na koncercie. Do rozpowszechnienia nie dojdzie, gdy np. w Internecie bez zgody twórcy udostępniony zostanie utwór przed jego oficjalną premierą. Dozwolone jest zatem ściągnięcie utworu umieszczonego w serwisie przez samego autora, jak i przez osobę trzecią, o ile utwór został rozpowszechniony wcześniej za zgodą twórcy.
Jednak orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 10 kwietnia 2014 roku stwierdza o sprzeczności z prawem UE ustaw autorskich krajów członkowskich, które przyjmują dozwolony użytek osobisty utworów pozyskiwanych także z nielegalnego źródła. Oznacza to, że ściągający z internetu np. filmy lub nagrania do użytku osobistego, gdy zostały tam umieszczone bez zgody uprawnionego, działa bezprawnie w świetle prawa Unii Europejskiej, a ściślej: dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 roku (dyrektywa internetowa).

Kontakt z nami

Lista przebojów wszech czasów
100 kawałków w muzycznym torcie.
Posłuchaj, komentuj i oceniaj!